Huurverhoging

In overleg met Stichting Huurdersraad de Kempen verhogen wij vrijwel ieder jaar de huren. Bij de meeste huurders gebeurt dat op 1 juli. De Rijksoverheid geeft daarbij aan met welk percentage wij de huren maximaal mogen laten stijgen. Vervolgens bepalen wij in hoeverre wij gebruik maken van de door het Rijk gegeven mogelijkheden. Vanzelfsprekend informeren wij u tijdig over de huurverhoging. Uiterlijk twee maanden voor de ingang van de verhoging, krijgt u van ons schriftelijk bericht.

Huurkrant 2019

Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met een huurverhogingsvoorstel kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken.

Verhoging en huurtoeslag 
Krijgt u huurtoeslag? Dan moet u de huurverhoging doorgeven aan de Belastingdienst.