Wanneer kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging?

Wanneer u het niet eens bent met een huurverhogingsvoorstel kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken.

Dat kan wanneer:
- De huurprijs door de huurverhoging boven de maximale huurprijs volgens de landelijke puntentelling komt te liggen;
- Het percentage van de huurverhoging hoger is dan maximaal is toegestaan;
- U het huurverhogingsvoorstel te laat heeft gekregen of er belangrijke (verplichte) informatie ontbreekt;
- U voor de tweede keer binnen één jaar een huurverhoging krijgt. Hier zijn wel enkele uitzonderingen op, bijvoorbeeld een tussentijdse huurverhoging door renovatie of woningverbetering. 

Lees verder over hoe kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging 2019?