Aandachtspersonen

Aandachtspersonen - voormalige huurders
Af en toe wordt WSZ geconfronteerd met huurders die zich niet gedragen zoals het hoort. Zo zijn er huurders die structureel en/of ernstige overlast veroorzaken en daardoor uit de woning worden gezet. Ook zijn er huurders die worden ontruimd vanwege huurachterstand. Tot slot komt het voor dat huurders vrijwillig hun huurwoning opzeggen, maar met schulden vertrekken. Dit kan een huurschuld zijn. Maar ook komt het voor dat huurders hun woning beschadigd achterlaten en weigeren de kosten van het herstel daarvan te betalen. 

Personen die uit hun woning zijn gezet en/of oud huurders die nog een openstaande schuld bij WSZ hebben, worden door WSZ ‘aandachtspersonen’ genoemd. Zij komen niet meer voor een woning van WSZ in aanmerking, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Weliswaar kunnen zij zich opnieuw als woningzoekende inschrijven, maar zij krijgen van WSZ een geblokkeerde status waardoor zij niet op woningen kunnen reageren. Pas wanneer aan onderstaande voorwaarden is voldaan, zal WSZ de blokkade opheffen.

Oud huurders met een schuld (vanwege huurschuld of mutatiekosten)
kleiner dan € 1.000,-

Oud huurders met een schuld (vanwege huurschuld of mutatiekosten)
groter dan € 1.000,-

Oud huurders die uit de woning zijn gezet/bij wie de huurovereenkomst is beëindigd op basis van een gerechtelijk vonnis/bij wie een hennepkwekerij is onderdekt of die een andere overtreding van de Opiumwet hebben begaan wat voor woonoverlast heeft gezorgd 


Aandachtspersonen - niet zijnde voormalige huurders
Ook personen die nog niet bij WSZ hebben gehuurd kunnen door de woningstichting als 'aandachtspersoon' worden aangemerkt. Ook zij krijgen als ze zich als woningzoekende hebben ingeschreven een geblokkeerde status waardoor zij niet zondermeer voor een woning van WSZ in aanmerking komen. Dat is het geval bij personen bij wie een reeel vermoeden bestaat dat zij zich niet kunnen gedragen zoals het een goede huurder betaamt. In de regel gaat het daarbij om personen bij wie het ernstige vermoeden bestaat dat zij voor overlast zorgen wanneer zij een woning gaan huren. Als woningstichting hebben wij o.a. de taak om overlast te voorkomen en bij woningtoewijzingen er rekening mee te houden dat onrust en overlast kan ontstaan - wij verwijzen hierbij naar een arrest uit 2005 van het Gerechtshof Den Bosch (LJN: BA0252).