Inschrijven

Wilt u een woning bij ons huren, dan moet u zich inschrijven als woningzoekende. Dit kan als u 18 jaar of ouder bent en in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Inschrijven kost € 25,-. Na inschrijving en betaling krijgt u de mogelijkheid om op onze website in te loggen. Dit kan enkele dagen duren. Op de website kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, deze wijzigen, op vrijkomende woningen reageren en een zoekprofiel instellen.

Inschrijven voor servicewoningen en -appartementen
Voor personen die zorg nodig hebben, lichamelijke beperkingen hebben of redenen hebben om beschut te wonen, heeft WSZ servicewoningen en – appartementen in bezit. Als u in aanmerking wilt komen voor een servicewoning moet u zich als woningzoekende inschrijven bij WSZ en daarnaast ook het speciale inschrijfformulier voor een servicewoning invullen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de 'folder 'Servicewoningen en serviceappartementen'.

Schulden en/of huisuitzetting
Personen die door WSZ uit hun woning zijn gezet en ex-huurders die uit hun woning zijn vertrokken met schulden, komen de eerste vijf jaar na vertrek niet voor een woning van WSZ in aanmerking. Na afloop van de termijn van vijf jaar kunnen de betreffende personen bij WSZ het verzoek indienen om weer voor woningen van de woningstichting in aanmerking te komen. WSZ zal dat verzoek doorgaans honoreren mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
-      De schuld die ze bij WSZ hadden moet geheel zijn afgelost;
-      Zij moeten kunnen aantonen dat er in de twee jaar voorafgaande aan het verzoek om weer voor woningen in aanmerking te komen geen betalingsproblemen zijn geweest die verband houden met de huisvestingssituatie. Ook dienen zij geen woonoverlast te hebben veroorzaakt op de locatie(s) waarin zij hebben gewoond in de twee jaar voorafgaande aan het verzoek om weer voor een woning van WSZ in aanmerking te komen.

Download(s)

Brochure 'Op zoek naar een huurwoning'

Download

Brochure 'Servicewoningen en - appartementen'

Download

Formulier inschrijven

Download

Formulier servicewoningen en -appartementen

Download

Machtigingsformulier

Download

Relevante pagina('s)