Jaarinkomen

In de advertenties voor vrijkomende huurwoningen staat het inkomen vermeld dat u minimaal en/of maximaal mag hebben om voor de betreffende woningen in aanmerking te komen. Het gaat daarbij om het bruto jaarinkomen: het inkomen uit loon, pensioen en/uitkering inclusief eventuele toeslagen (bijv. vakantietoeslag).

Voordat u op woningen gaat reageren is het daarom van belang dat u uw juiste jaarinkomen heeft ingevuld bij uw inschrijfgegevens bij ‘Inloggen mijn WSZ’ (te vinden rechts bovenaan deze pagina).

U kunt uw jaarinkomen eenvoudig zien wanneer u een inkomensverklaring van de Belastingdienst heeft. Deze inkomensverklaring dient u sowieso te overleggen wanneer wij u een woning aanbieden. Kunt u dat niet, kunt u in principe geen woning bij ons huren. U bent er zo zeker van dat uw inkomen juist is ingevuld en dat er rekening is gehouden met eventuele toeslagen (bijvoorbeeld vakantietoeslag).

Welk jaarinkomen moet ik invullen?
Het jaarinkomen dat op uw inkomensverklaring van de Belastingdienst staat, is het jaarinkomen van het voorgaande jaar of twee jaar daarvoor. Dit moet u nog omzetten naar het huidige jaar. Dit doet u door het jaarinkomen op de inkomensverklaring van de Belastingdienst te vermenigvuldigen (indexeren) met een bepaald getal. Gaat het om uw jaarinkomen van 2017 dan doet u dit maal 1,0517. Staat op uw inkomensverklaring het jaarinkomen van 2018 dan vermenigvuldigt u dit met 1,0336. Heeft u vragen of twijfelt u of u het juiste inkomen hebt ingevuld bij uw gegevens? Neem dan contact met ons op.

Wat te doen als mijn inkomen recent is gestegen of gedaald?
Wanneer u in de eerste maanden van een jaar een inkomensverklaring bij de Belastingdienst opvraagt, heeft deze niet betrekking op het voorgaande jaar, maar op het jaar daarvoor. Concreet: wanneer u in de eerste maanden van 2019 een inkomensverklaring opvraagt heeft deze betrekking op het jaar 2017. Het kan echter zo zijn dat u in 2018 meer bent gaan verdienen en op duurdere woningen wilt reageren. Of u bent in 2018 juist minder gaan verdienen en kunt geen duurdere woning betalen. Of u bent in 2019 meer gaan verdienen of juist minder omdat u bijvoorbeeld werkloos bent geworden. 
Hieronder staat wat dit voor u betekent.

U bent meer gaan verdienen
Ondanks dat uw inkomensverklaring betrekking heeft op 2017 en dus te laag is, kunnen wij ook uitgaan van het recentere inkomen wanneer u op duurdere woningen wilt reageren. U moet dan wel aantonen dat uw inkomen in 2018 hoger was geworden. Let wel: een zeer recente inkomensstijging accepteren wij niet. Het moet gaan om een reeds afgerond jaar. U kunt daarbij immers aantonen dat u in dat gehele jaar meer heeft verdiend. Wij accepteren geen inkomen gebaseerd op een inkomensstijging in het lopende jaar. Hoe overtuigend u bijvoorbeeld ook kunt aantonen dat u in 2019 meer bent gaan verdienen, dit zegt nog niets over uw jaarinkomen. U kunt immers later in het jaar werkloos worden waardoor uw jaarinkomen toch lager uitkomt. En wij kunnen niet het risico lopen dat u uiteindelijk toch in 2019 een te laag inkomen hebt. Is dat het geval, hebben wij u in 2019 een te dure woning verhuurd en daarop staan sancties voor woningcorporaties. 

Samenvattend: u dient in principe een inkomensverklaring te overleggen. Heeft deze niet betrekking op het voorgaande jaar, maar het jaar daarvoor, maar kunt u aantonen dat u in het voorgaande jaar meer bent gaan verdienen, accepteren wij dat. Aantonen dat u in het huidige jaar meer bent gaan verdienen, accepteren wij niet.

U bent recent minder gaan verdienen
Wanneer u recent minder bent gaan verdienen, mogen wij uitgaan van dit lagere inkomen. Daarbij hoeft het niet om het voorgaande jaar te gaan. Ook wanneer u in het huidige jaar een lager inkomen heeft omdat u bijvoorbeeld werkloos bent geworden of met pensioen bent gegaan mogen wij van dit lagere inkomen uitgaan. U dient dit dan wel goed te onderbouwen. Voor meer informatie daarover kunt u met ons contact opnemen. 

Verschil inkomensstijging en inkomensdaling
Een inkomensstijging accepteren wij pas als u dat kunt aantonen voor een reeds afgerond jaar. Bij een inkomensdaling is dat niet nodig. Dat accepteren wij ook als u kunt aantonen dat u in het huidige jaar minder bent gaan verdienen.
De reden voor het verschil is dat wij sancties van de Rijksoverheid riskeren als wij iemand met een te laag inkomen in een te dure woning huisvesten. Wanneer iemand met een hoger inkomen in een goedkopere woning wordt gehuisvest, heeft dit geen gevolgen. Als het inkomen van het huidige jaar aan het einde van het jaar niet correct ingeschat blijkt te zijn (bijv. omdat iemand toch minder of meer is gaan verdienen later in het jaar) heeft dat voor ons alleen gevolgen wanneer we bij de woningverhuring van een te hoog inkomen zijn uitgegaan. Zou achteraf blijken dat wij van een te laag inkomen zijn uitgegaan (omdat u later in het jaar toch meer bent gaan verdienen) heeft dat geen gevolgen.

Onduidelijkheden
Wij begrijpen dat het bovenstaande vragen oproept. Het beleid is helaas ook niet eenvoudig. Daar kunnen wij niets aan veranderen. Wij kunnen u echter wel zo goed mogelijk proberen te informeren. Schroom dus niet contact met ons op te nemen wanneer u vragen of opmerkingen hebt.