Levensloopbestendige woningen: servicewoningen

Voor personen die zorg nodig hebben, lichamelijke beperkingen hebben of redenen hebben om beschut te wonen, hebben wij levensloopbestendige woningen in het bezit. Wij noemen dat 'servicewoningen'. 

Dit zijn woningen of appartementen geschikt voor bewoning tot op hoge leeftijd en voor chronisch zieken en minder valide personen. De woning of appartement is zo ingericht dat er geen bouwkundige belemmeringen zijn om zorg in de woning te ontvangen. Ze zijn bijvoorbeeld goed bereikbaar en gelijkvloers.

Onze servicewoningen zijn niet vergelijkbaar met de traditionele seniorenwoningen gebouwd voor het jaar 2000. Weliswaar zijn veel van deze seniorenwoningen ook gelijkvloers en geschikt voor minder valide personen, maar ze voldoen niet aan de hoge eisen die we vandaag de dag stellen aan levensloopbestendige woningen.

Nadrukkelijk merken wij op dat iemand die in een servicewoning gaat wonen zelf eventuele zorg en/of begeleiding dient te regelen. Dit is niet in de huur inbegrepen.
Voorts wensen wij op te merken dat het bij onze servicewoningen- en appartementen om vormen van zelfstandig wonen gaat.

Meer informatie vindt u in onze folder 'Servicewoningen- en appartementen.'