Passend toewijzen

De Rijksoverheid verplicht woningcorporaties om sociale huurwoningen ‘passend toe te wijzen’.

Wat betekent passend toewijzen?
Huishoudens met een laag inkomen kunnen vanaf 1 januari 2016 alleen nog terecht in de goedkopere huurwoningen. Een laag inkomen is een inkomen waarmee een huishouden voor Huurtoeslag van de Belastingdienst in aanmerking komt. Personen met een hoger inkomen kunnen doorgaans alleen nog woningen in de duurdere prijsklassen gaan huren. Sporadisch komen zij ook voor goedkopere woningen in aanmerking. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de wachttijden voor huishoudens met een hoger inkomen sterk oplopen. WSZ zal deze groep in sommige gevallen ook voor de goedkopere woningen in aanmerking laten komen.

Waarom passend toewijzen?
Door passend toe te wijzen krijgen huurders een woning waarvan de huur past bij hun inkomen. De overheid wil daarmee voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure huurwoningen terecht komen. Dit moet ervoor zorgen dat huishoudens minder snel in betalingsproblemen komen. Daarnaast voorkomt de Rijksoverheid met deze maatregel dat er veel geld moet worden uitgegeven aan Huurtoeslag.

In onderstaande infographic ziet u welke huurprijs past bij het inkomen en samenstelling van het huishouden. Klik op de infographic om een pdf versie te openen.

Passend toewijzen

Heeft passend toewijzen gevolgen voor huurders?
Nee, passend toewijzen heeft betrekking op personen die vanaf 1 januari 2016 een sociale huurwoning gaan huren. Huurders hebben daar niets mee te maken, tenzij zij zich opnieuw als woningzoekende hebben ingeschreven en een andere woning willen gaan huren.

Ingewikkeld
De nieuwe regels zijn ingewikkeld. Als woningstichting begrijpen wij het heel goed dat veel personen hier moeite mee hebben. Wij kunnen de regels niet vereenvoudigen, maar kunnen er wel alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We richten onze website daarom zo in dat bij iedere advertentie van een woning staat beschreven aan welke eisen woningzoekenden moeten voldoen. Maar voor velen zal het dan nog vragen oproepen. Geen probleem. Neem gerust contact met ons op als u vragen of hulp nodig heeft. U kunt ons bellen, e-mailen, een brief sturen of langskomen op ons kantoor.  Tot slot merken wij op dat de informatie hier slechts een bondige weergave is van de nieuwe regels. In de praktijk kunnen er situaties voorkomen die afwijken van datgene dat hier is beschreven.