Reageren op woningen

Wanneer er een woning vrijkomt, vermelden wij dat op deze website. Bij iedere woning staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op uw inkomen, leeftijd en huishoudgrootte. Uw inkomen bepaalt de hoogte van de huur van de woningen waarop u mag reageren.

Voordat u reageert moet u er zeker van zijn dat uw inschrijfgegevens bij ons kloppen. Deze vindt u rechts bovenaan deze pagina onder 'Inloggen mijn WSZ'. Het heeft geen zin om op woningen te reageren als uw gegevens niet actueel zijn en wanneer u niet binnen een dag een inkomensverklaring van de Belastingdienst kunt overleggen (let op: het aanvragen hiervan duurt circa vijf werkdagen. U dient de verklaring dus aan te vragen vóór u reageert). Nadat een woning is verhuurd leggen wij verantwoording af over de woningtoewijzing.    

Eerste kandidaat, en dan…
Bent u de eerste kandidaat voor een woning, dan nemen wij binnen een week (telefonisch) contact met u op. Wij vragen u dan om de volgende gegevens:
- Kopie van legtimatiebewijs;
- Uittreksel Basisregistratie Personen (voorheen uittreksel uit het bevolkingsregister genoemd);
- Inkomensverklaring;
- Verhuurdersverklaring wanneer u bij een andere verhuurder een woonruimte huurt.

Als blijkt dat uw gegevens correct zijn, dan bieden wij de woning definitief aan. U wordt uitgenodigd voor het ondertekenen van de huurovereenkomst. Tevens wordt er een afspraak gemaakt voor de overdracht van de sleutels.

Inkomensregels
Vanaf 1 januari 2016 zijn wij verplicht onze huurwoningen 'passend toe te wijzen'. Door passend toe te wijzen krijgen huurders een woning waarvan de huur past bij hun inkomen. Voor meer informatie zie de infographic passend toewijzen. 

Schulden en/of huisuitzetting
Personen die door WSZ uit hun woning zijn gezet en ex-huurders die uit hun woning zijn vertrokken met schulden, komen de eerste vijf jaar na vertrek niet voor een woning van WSZ in aanmerking. Na afloop van de termijn van vijf jaar kunnen de betreffende personen bij WSZ het verzoek indienen om weer voor woningen van de woningstichting in aanmerking te komen. WSZ zal dat verzoek doorgaans honoreren mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
-      De schuld die ze bij WSZ hadden moet geheel zijn afgelost;
-      Zij moeten kunnen aantonen dat er in de twee jaar voorafgaande aan het verzoek om weer voor woningen in aanmerking te komen geen betalingsproblemen zijn geweest die verband houden met de huisvestingssituatie. Ook dienen zij geen woonoverlast te hebben veroorzaakt op de locatie(s) waarin zij hebben gewoond in de twee jaar voorafgaande aan het verzoek om weer voor een woning van WSZ in aanmerking te komen.