Beëindiging relatie

Wanneer er sprake is van het beëindigen van een relatie, kunt u alleen voor urgentie in aanmerking komen als ten minste aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- u heeft langer dan twee jaar een duurzame gezamenlijke huishouding gevoerd en u had de intentie om voor langere periode samen te leven;
- er is sprake van de zorgplicht voor minderjarige kinderen die op straat komen te staan. 

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, evenals aan de algemene criteria die voor urgentie gelden (bijvoorbeeld dat er sprake moet zijn van een aantoonbare noodsituatie), kan één van de ouders die uit elkaar gaan voor urgentie in aanmerking komen.