Financiële redenen

Er wordt niet standaard urgentie verstrekt bij terugval in inkomen, schulden, faillissement, verkoop van een woning en/of te duur huren of soortgelijke omstandigheden. Per situatie volgt een beoordeling.

Slechts wanneer er aantoonbaar sprake is van een noodsituatie waarbij
minderjarige kinderen, waarvoor een wettelijke zorgplicht bestaat, op straat komen te staan en er wordt voldaan aan de overige urgentiecriteria, kan urgentie worden verstrekt.