Governance

Wij zijn aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Met dit lidmaatschap onderschrijven wij de Governancecode Woningcorporaties. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Corporaties die verbonden zijn aan Aedes zijn aanspreekbaar op hun maatschappelijke rol en leggen verantwoording af aan de omgeving.

Oordeelsbrief
Vanaf 1 juli 2015 houdt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) toezicht op alle woningcorporaties. In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat de Autoriteit onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de sector een oordeel geeft over het functioneren van alle woningcorporaties.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stuurt elk jaar een oordeelsbrief naar alle woningcorporaties. In die brief beoordeelt de Aw de corporatie op allerlei factoren: heeft de corporatie zich gehouden aan de Woningwet en andere regels? Heeft de corporatie netjes alle cijfers aangeleverd? Voldoet de corporatie aan de financiële ratio’s?

Meest recente correspondentie vanuit de Aw:
Oordeelsbrief 2017/2018
Governance inspectie
Oordeel staatssteun en passendheidsnorm