Missie & visie

Waar staan we voor?
Wij bieden mensen die daarin zelf niet of moeilijk kunnen voorzien een thuis. We doen dit op een persoonlijke en oplossingsgerichte wijze samen met anderen en stellen de klant hierbij centraal.

Wat willen we uitdragen?
WSZ is een sociaal maatschappelijke onderneming die er toe doet en ontwikkelt zich verder naar een organisatie, die de verbinding tot stand brengt, die lef toont en die proactief is. WSZ heeft hart voor de klant en stelt de klant centraal. Wij huisvesten mensen in plaats van het sec verhuren van huizen. Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor leefbaarheid binnen het werkgebied. Wij zijn een gezonde onderneming op het gebied van organisatie, financiën en imago.

Uitgangspunten hierbij zijn:
• Wij zijn dé huisvester in De Kempen;
• Wij staan voor beschikbaarheid en betaalbaarheid;
• Wij zijn de verbindende factor en streven naar een duurzame relatie;
• Wij hebben aandacht voor leefbaarheid en een veerkrachtige leefomgeving;
• Wij zijn zichtbaar in het werkgebied;
• Wij staan voor goede betaalbare woningen (ook in toekomst);
• Wij voelen ons verantwoordelijk voor het woongenot van onze huurders en bieden een thuis;
• Wij zijn klantgericht (klantvisie / tevreden klant), dienstverlenend, persoonlijk, we luisteren actief naar de klant en ondernemen hierop actie;
• Wij zijn een gezonde onderneming (organisatie, financieel, imago).

Thuis in de Kempen

Thuis in de Kempen; dat is de naam van het animatiefilmpje waarin we laten zien en horen wie wij zijn en waar wij voor staan.