Stichting Huurdersraad de Kempen, WSZ en de Kempengemeenten maken prestatieafspraken

Onlangs ondertekenden Mariet Kerbusch (voorzitter van Stichting Huurdersraad de Kempen), Chris Theuws (directeur-bestuurder van WSZ) en de wethouders Marko van Dalen (gemeente Bergeijk), Fons D’Haens (gemeente Bladel), Steven Kraaijeveld (gemeente Eersel) en Peter van de Noort (gemeente Reusel-De Mierden) de prestatieafspraken voor 2022. Door samen te werken worden doelen gerealiseerd die afzonderlijk minder makkelijk haalbaar zijn.

Partijen leggen in prestatieafspraken vast wat hun bijdrage is aan de volkshuisvesting
Alle partijen streven ernaar dat er in de 4 Kempengemeenten voldoende goede en betaalbare sociale huurwoningen zijn. Samen met de gemeenten en de Huurdersraad werkt WSZ aan het verduurzamen, de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen. Ook investeren partijen in de leefbaarheid van wijken.

Energiezuinige woningen
De sociale woningvoorraad in alle gemeenten moet minimaal energielabel B hebben. Daarnaast worden verdere stappen gezet in de verduurzaming. Zo kijken de partijen naar mogelijkheden om (delen van) wijken gasloos te maken. Ook worden proeven gedaan met nieuwe manieren om woningen op een betaalbare, comfortabele en duurzame manier te verwarmen. Bijvoorbeeld met infraroodpanelen.

Samen werken aan voldoende sociale huurwoningen
Gezamenlijk worden strategieën bedacht om de druk op de sociale huurwoningmarkt te verlichten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om projecten om huurders door te laten stromen vanuit de sociale huur naar de koopsector. Ook komen er tijdelijke woonconcepten. Bijvoorbeeld in Reusel worden er tiny houses geplaatst. Maar ook in andere kernen wordt bekeken of met tijdelijke woningen de druk op de woningmarkt kan worden verlicht. In Luyksgestel neemt de woningvoorraad van WSZ toe door de overname van de Vestia-woningen. Daarnaast worden er volgend jaar in heel de Kempen sociale huurwoningen opgeleverd en worden er nieuwbouwplannen gemaakt voor de jaren daarna.

Opvangen van de vergrijzing
Het aantal ouderen neemt toe. Samen zoeken de partijen naar mogelijkheden om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Enerzijds door senioren te stimuleren van gezinswoningen te verhuizen naar nultreden woningen.  Anderzijds door woningen aan te passen.

Herstructurering
Er worden daarvoor plannen opgesteld om verouderde seniorenwoningen te renoveren zodat ze aan de eisen van vandaag-de-dag voldoen. Niet alleen wat toegankelijkheid betreft, maar ook ten aanzien van duurzaamheid. De komende jaren gaat het daarbij om een kleine 300 woningen.

Leefbare wijken
Samen zorgen de partijen ervoor dat huurders van WSZ prettig kunnen wonen in een fijne, veilige en schone leefomgeving. Bijvoorbeeld in de aanpak van overlast wordt intensief samengewerkt. Maar ook op het gebied van bestrijding van eenzaamheid is samenwerking cruciaal. Een onderwerp dat al aandacht had, maar door de corona-epidemie alleen maar belangrijker is geworden.

Deel deze pagina

Print pagina
Stichting Huurdersraad de Kempen, WSZ en de Kempengemeenten maken prestatieafspraken

Andere berichten

Bekijk alle berichten »

Lachgas valt vanaf 1 januari 2023 onder de Opiumwet

Dinsdag 29 november 2022

Het is verboden om vanaf 1 januari 2023 lachgas te verwerken, te verkopen, af te leveren of te vervoeren

Lees verder

Succesvolle bewonersavond

Maandag 21 november 2022

Op donderdag 17 november organiseerde Stichting Huurdersraad de Kempen samen met WSZ een succesvolle bewonersavond voor alle huurders van WSZ

Lees verder

Hoogste punt woningen plan Leeuwerik Hooge Mierde

Maandag 14 november 2022

Op 10 november werd de vlag gehesen naar het hoogste punt van de 4 woningen in plan de Leeuwerik in Hooge Mierde

Lees verder