Stichting Huurdersraad de Kempen, WSZ en de Kempengemeenten maken prestatieafspraken

Dinsdag 7 februari ondertekenden Mariet Kerbusch (voorzitter van Stichting Huurdersraad de Kempen), Chris Theuws (directeur-bestuurder van WSZ) en de wethouders Mathijs Kuijken (gemeente Bergeijk), Davy Jansen (gemeente Bladel), Steven Kraaijeveld (gemeente Eersel) en Peter van de Noort (gemeente Reusel-De Mierden) de prestatieafspraken voor 2023. Door samen te werken worden doelen gerealiseerd die afzonderlijk niet haalbaar zijn.

Partijen leggen in prestatieafspraken vast wat hun bijdrage is aan de volkshuisvesting
Alle partijen streven ernaar dat er in de 4 Kempengemeenten voldoende goede en betaalbare sociale huurwoningen zijn. Samen met de gemeenten en de Huurdersraad werkt WSZ aan het verduurzamen, de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen. Ook investeren partijen in de leefbaarheid van wijken.

Energiezuinige woningen
De sociale huurwoningen in de Kempen moeten allemaal binnen enkele jaren groene labels hebben. Daarnaast worden verdere stappen gezet in de verduurzaming. Zo kijken de partijen naar mogelijkheden om (delen van) wijken gasloos te maken.

Samen werken aan voldoende sociale huurwoningen
Gezamenlijk worden strategieën bedacht om de druk op de sociale huurwoningmarkt te verlichten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om projecten om huurders door te laten stromen vanuit de sociale huur naar de koopsector. Ook komen er meer tijdelijke woonconcepten. Bijvoorbeeld door het realiseren van verplaatsbare woningen. Daarnaast worden er in heel de Kempen sociale huurwoningen opgeleverd en worden er nieuwbouwplannen gemaakt voor de jaren daarna.

Grootschalige renovatie van seniorenwoningen
In heel de Kempen worden de komende jaren een paar honderd seniorenwoningen uit de jaren ’60, ’70 en ’80 van de vorige eeuw gerenoveerd. Dit om ze aan de eisen van vandaag-de-dag te laten voldoen. Niet alleen wat toegankelijkheid betreft, maar ook met het oog op duurzaamheidseisen. Uiteindelijk gaat heel de sociale huurwoningvoorraad verduurzaamd worden, maar de seniorenwoningen krijgen voorlopig de hoogste prioriteit. Dit om de huurwoningvoorraad klaar te maken voor de toekomst voordat de vergrijzing  toeslaat.

Leefbare wijken
Samen zorgen de partijen ervoor dat huurders van WSZ prettig kunnen wonen in een fijne, veilige en schone leefomgeving. Bijvoorbeeld in de aanpak van overlast wordt intensief samengewerkt. Maar ook op het gebied van bestrijding van eenzaamheid is samenwerking cruciaal.

Van links naar rechts: Chris Theuws (WSZ), Mariet Kerbusch (Huurdersraad), Mathijs Kuijken (gemeente Bergeijk), Peter van de Noort (gemeente Reusel-De Mierden), Davy Jansen (gemeente Bladel)

Deel deze pagina

Print pagina
<strong>Stichting Huurdersraad de Kempen, WSZ en de Kempengemeenten maken prestatieafspraken</strong>

Andere berichten

Bekijk alle berichten »

Woondeal voor 45.000 nieuwe woningen in regio Zuidoost Brabant

Maandag 13 maart 2023

Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten en 13 woningcorporaties tekenen samen met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de regionale woondeal Zuidoost Brabant

Lees verder

RRS maakt de dakgoten schoon

Dinsdag 7 maart 2023

RRS (Riool Reinigings Service) is gestart met het schoonmaken van de dakgoten bij alle woningen van WSZ

Lees verder

Verhuur woningen plan Leeuwerik start woensdag 15 maart

Dinsdag 7 maart 2023

U kunt van woensdag 15 maart t/m woensdag 22 maart reageren op deze woning op wooniezie.nl

Lees verder