Huurbetaling

U dient de huur maandelijks vooruit te betalen. Dit staat in de huurovereenkomst beschreven. Dit betekent dat wij de huur vóór of op de eerste dag van de maand willen ontvangen. De huur kunt u op verschillende manieren betalen.  
 
Automatische incasso
De eenvoudigste manier om de huur te betalen, is met een automatische incasso. Het grootste deel van onze huurders betaalt op deze wijze. Dit betekent dat u WSZ machtigt om elke maand de huur af te schrijven van uw bankrekening. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste hoeft u niet op te letten dat u op tijd de huur betaalt. Elke eerste dag van de maand wordt de huur automatisch afgeschreven. Ten tweede worden eventuele wijzigingen van uw huur op tijd door ons verwerkt. U moet er uiteraard wel voor zorgen dat u voldoende saldo op uw rekening heeft staan. Een automatische incasso kan alleen als u daar zelf toestemming voor geeft. U kunt toestemming geven met een machtigingskaart. Het is niet mogelijk om een machtiging digitaal te regelen, omdat u een handtekening moet plaatsen voor akkoord.

Niet eens met de incasso?
Dan heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U kunt dat doen met een terugboekingskaart.

Stoppen automatische incasso
Uiteraard kunt u ook stoppen met de automatische incasso. Voor het stopzetten van de automatische incasso kunt u gebruik maken van de kaart intrekken machtiging. Wanneer u gaat verhuizen, stopt de automatische incasso vanzelf op de einddatum van de huurovereenkomst.

Overschrijving door de bank
U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van een automatische overschrijving bij de bank. De bank zorgt er dan elke maand voor dat het geld op tijd wordt overgemaakt. Bij elke huurwijziging moet u wel zelf het nieuwe bedrag aan de bank doorgeven.

Pin
U heeft ook de mogelijkheid om de huur met pinbetaling aan de balie van WSZ te komen betalen. Contant betalen is niet mogelijk.

Moeilijkheden met huurbetaling?
Het kan een keer voorkomen dat u de huur niet op tijd kunt betalen. In dat geval is het belangrijk dat u tijdig contact opneemt met de afdeling Woondiensten zodat er een betalingsregeling kan worden getroffen.

Relevante pagina('s)

Downloads

Formulier doorlopende sepa machtiging

Download

Formulier intrekken doorlopende sepa machtiging

Download