Zelf klussen

Wij kunnen ons voorstellen dat u graag uw woning wilt aanpassen en inrichten naar uw eigen wensen. Dat is uiteraard mogelijk. Op deze pagina leest u aan welke regels u zich moet houden wanneer u een verandering in en om uw woning wilt gaan realiseren. Een verandering die u zelf in en om uw woning aanbrengt, noemen wij een ZAV (Zelf Aangebrachte Verandering).

Kleine veranderingen
U kunt op diverse manieren uw woning veranderen. Bijvoorbeeld door ander behang aan te brengen, enkele schilderijen op te hangen of de woonkamer een frisse schilderbeurt te geven. Voor deze kleine veranderingen hoeft u vooraf geen toestemming aan WSZ te vragen. Het gaat dan om zaken die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt.

Toestemming aanvragen
Voor alle overige veranderingen aan de binnenzijde van de woning en alle wijzigingen aan de buitenzijde, heeft u vooraf wel toestemming van WSZ nodig. Voorbeelden van dergelijke meer ingrijpende veranderingen aan de binnenzijde van de woning zijn het verwijderen van een niet-dragende binnenwand, het aanbrengen van wand- en vloertegels en het plaatsen van een ligbad of nieuwe keuken. Voorbeelden aan de buitenzijde zijn de bouw van een dakkapel, serre, carport of garage. Voor deze veranderingen moet u altijd vooraf schriftelijk toestemming aan WSZ vragen. Dit kan middels het formulier aanvraag zelfaangebrachte verandering.

Wmo
Als u een lichamelijke beperking heeft, kunnen speciale aanpassingen aan uw woning noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen. In het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) is het in bepaalde gevallen mogelijk om woonvoorzieningen bij uw gemeente aan te vragen.

Als u verhuist…
Wanneer u de huur van uw woning opzegt, komt een opzichter van WSZ de woning inspecteren. Daarbij let hij/zij ook op de eventueel door u aangebrachte veranderingen en zal onze opzichter u duidelijk aangeven wat er met deze zaken moet gebeuren voor het einde van de huurperiode. In alle gevallen waarin toestemming nodig was en u die heeft gekregen, wordt daarbij uitgegaan van de afspraken die met u bij de toestemmingsverlening zijn gemaakt.

Wilt u meer informatie? Lees dan de folder 'Klussen in huis' of neem contact op met WSZ.

Download(s)

Folder 'Klussen in huis'

Download

Formulier zelfaangebrachte verandering

Download

Relevante pagina('s)