Veelgestelde vragen

Ik wil kopen

Verkoopt WSZ ook woningen?

WSZ biedt regelmatig voormalige huurwoningen te koop aan. Daarnaast worden ook frequent Koopgarant woningen aangeboden. In het actueel aanbod onder 'ik wil kopen' vindt u alle woningen die te koop staan.

Kan ik mijn huidige huurwoning kopen?

De meeste woningen van WSZ komen niet voor verkoop in aanmerking. Het aantal sociale huurwoningen in de Kempen is immers klein. Dit zorgt onder andere voor lange wachtlijsten. Wij vinden het dan ook niet verantwoord om het percentage sociale huurwoningen in de Kempen te verlagen.

Het aantal woningen dat wij verkopen is daarom in balans met het aantal woningen dat wij nieuw bijbouwen. Door woningen te verkopen genereren wij geld dat wij investeren in nieuwbouw. Hiermee vernieuwen wij de woningvoorraad met eigentijdse woningen zonder dat het aantal sociale huurwoningen in de Kempen afneemt. 

Wij hebben een lijst opgesteld met de huurwoningen die voor verkoop in aanmerking komen. Wanneer een dergelijke woning leegkomt omdat de huurder verhuist, gaat deze de verkoopprocedure in. Ook huurders die in een dergelijke woning wonen, kunnen in veel gevallen hun woning aankopen. De lijst met verkoopwoningen wordt om privacyredenen niet openbaar gemaakt. Wanneer u wilt weten of uw woning op de lijst staat, dient u contact op te nemen met een van onze verkoopmedewerkers. Zij kunnen u vertellen of u in aanmerking komt om uw huurwoning te kopen.

Krijgen huurders van WSZ voorrang bij de verkoop?

Bij de verkoop van woningen op de vrije markt krijgen huurders van WSZ met een middeninkomen (verzamelinkomen) voorrang.

Wat is Koopgarant?

Een Koopgarantwoning wordt door WSZ te koop aangeboden voor een bedrag dat aanmerkelijk onder de marktwaarde ligt. Het verschil tussen de koopprijs en de werkelijke waarde van de woning wordt de ‘koperskorting’ genoemd. De koper ‘geniet’ deze korting tijdens de bewoning maar kan de korting nimmer te gelde maken, omdat de woning bij doorverkoop uitsluitend aan WSZ kan worden terugverkocht. WSZ is verplicht de woning aan te kopen.
Bij de terugkoop vloeit de korting automatisch terug naar WSZ. Daarnaast wordt bij terugkoop de waardeontwikkeling (zowel positief als negatief) volgens vooraf vastgestelde regels gedeeld tussen verkoper en WSZ. 

Waar worden de Koopgarantwoningen geadverteerd?

Koopgarantwoningen die beschikbaar komen worden gepubliceerd op onze website en in De Hint (gemeente Eersel) of De Kempenaer (gemeente Bladel). Daarnaast worden de woningen gepubliceerd op onze Facebookpagina. Kandidaten moeten starters zijn op de koopwoningwoningmarkt om voor een Koopgarant woning in aanmerking te komen. Binnen de afzonderlijke gemeenten kunnen nog aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Hoe kan ik mijn interesse in een Koopgarantwoning kenbaar maken?

Geïnteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken bij de desbetreffende woning op deze website van WSZ.

Ik wil mijn Koopgarantwoning verkopen, wat is procedure?

Bent u in het bezit van een Koopgarantwoning en overweegt u deze aan WSZ terug te verkopen? Laat ons dan per brief weten dat u de woning te koop aanbiedt. Wij zorgen voor de rest: een opname voor de zelfwerkzaamheid, een taxatie, de terugkoopovereenkomst en de overdracht bij de notaris. Normaal gesproken gebeurt dit alles binnen drie maanden. Bij terugkoop zijn de ‘kosten koper’ en taxatiekosten voor ons.

Bezichtigingen en inspecties
U moet er rekening mee houden dat uw woning een aantal keren bezocht wordt tijdens de terugkoopprocedure. Een medewerker van WSZ komt de staat van de woning beoordelen, de zelfwerkzaamheid opnemen en bespreekt met u hoe u de woning moet opleveren. Een taxateur stelt de waarde van de woning vast. Dat doet hij ook voor uw investeringen in de woning. Wij adverteren de woning zodra de terugkoopovereenkomst is getekend. In overleg met u plannen we eventuele bezichtigingen met geïnteresseerde woningzoekenden. Tot slot zal vlak voor de overdracht een medewerker van ons samen met u de woning inspecteren. Daarmee is alles rond voor de overdracht bij de notaris.

Oplevering van de woning
U levert de woning in goede staat, leeg en schoon op. Leeg wil ook zeggen dat alle roerende zaken (zoals gordijnen en vloerbedekking) zijn verwijderd, tenzij de nieuwe koper ze van u heeft overgenomen.

Geschillenregeling
Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de taxatie van de woning of van de verbeteringen die u heeft aangebracht. Daarvoor bestaat een geschillenregeling. U wijst een taxateur aan, wij wijzen een taxateur aan en deze taxateurs benoemen samen een derde. Gezamenlijk stellen deze drie taxateurs de definitieve taxatie vast. De kosten van deze regeling worden door beide partijen, ieder voor de helft, betaald.

Waar kan ik meer informatie vinden over Koopgarant?

Op de site www.opmaat.nl kunt u meer informatie vinden over Koopgarant.

Veelgestelde vragen

Zoeken