Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Om te voorkomen dat door aflossing van schulden personen jarenlang in armoede moeten leven, is in 1998 de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) in werking getreden.

Als uw schulden zo hoog zijn dat u ze niet meer kunt aflossen, komt u mogelijk in aanmerking voor schuldsanering op basis van de WSNP. Dit wordt door de rechter bepaald. Wanneer dat het geval is, wijst de rechter een bewindvoerder toe en wordt uw besteedbaar inkomen tot een minimum beperkt. De rest van uw inkomen wordt door de bewindvoerder apart gezet voor aflossing van uw schulden. Meestal komt iemand op basis van de WSNP voor drie jaar in aanmerking voor schuldsanering. De rechter kan echter ook besluiten om de WSNP-regeling voor een kortere of een langere periode vast te stellen. Na de door de rechter vastgestelde periode wordt het geld dat in de WSNP-periode apart is gezet, door de bewindvoerder verdeeld onder de schuldeisers (de partijen bij wie u schulden had). Als u zich in de WSNP-periode aan de regels hebt gehouden, wordt u daarna ‘een schone lei’ verleend. Dit betekent dat het restant van de schulden worden kwijtgescholden en u een nieuwe start in uw leven kunt maken.