Koopgarantwoning

Voor veel starters is een koopwoning in de huidige woningmarkt niet haalbaar. Daarom verkoopt WSZ regelmatig woningen met het concept Koopgarant. Koopgarant is speciaal in het leven geroepen om starters een kans te geven op de koopwoningmarkt.

De hoofdlijnen
WSZ biedt de woningen te koop aan voor een bedrag dat aanmerkelijk onder de marktwaarde ligt. Het verschil tussen de koopprijs en de werkelijke waarde van de woning geeft de koper gedurende zijn bewoning een voordeel in de vorm van een lagere financiering. Koper kan dit verschil echter nimmer te gelde maken, omdat de woning bij doorverkoop uitsluitend aan WSZ kan worden terug verkocht. WSZ is verplicht de woning aan te kopen. Bij de terugkoop vloeit het eerder ontstane verschil automatisch terug naar WSZ. Daarnaast wordt bij terugkoop de waardeontwikkeling (zowel positief als negatief) volgens vooraf vastgestelde percentages gedeeld tussen verkoper en WSZ.

Advertentie
Koopgarantwoningen die beschikbaar komen worden gepubliceerd op onze website en in De Hint (gemeente Eersel) of De Kempenaer (gemeente Bladel). Kandidaten moeten starters zijn op de koopwoningmarkt om voor een Koopgarant woning in aanmerking te komen. Binnen de afzonderlijke gemeenten kunnen nog aanvullende voorwaarden worden gesteld. Geïnteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken op onze website (als er een woning te koop is). Rangordebepaling (de plek op de kandidatenlijst) vindt doorgaans plaats door middel van loting. Wanneer een locatie- of startersvereniging in een dorp actief is, wordt met voorrang aan deze leden verkocht.

Op de site www.opmaat.nl kunt u meer informatie vinden over Koopgarant.

Relevante pagina('s)

Download(s)

Folder Koopgarant

Download