U gaat samenwonen of trouwen

Wanneer er iemand bij u komt wonen, vragen wij u dit altijd aan ons door te geven. Het is belangrijk dat WSZ weet wie er in de door u gehuurde woning woonachtig zijn. 

Gaat u samenwonen?
Als u als enige op de huurovereenkomst staat vermeld, bent u de hoofdhuurder en heeft u de rechten en plichten over het gehuurde. Wanneer er iemand bij u komt wonen, dient u dit schriftelijk aan ons door te geven. Dit kan via het formulier voor medebewoning. Tevens dient degene die bij u komt wonen zich in te schrijven bij de gemeente. Deze persoon staat vervolgens geregistreerd als medebewoner en heeft geen rechten en plichten over de woning.

Van medebewoner naar medehuurderschap
Wanneer u minimaal twee jaar samen woont, een duurzame huishouding heeft en bij de gemeente staat ingeschreven op hetzelfde adres kunt u medehuurder worden. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de (hoofd)huurder.

Een verzoek tot medehuurderschap dient altijd schriftelijk bij WSZ te worden ingediend. Dit kan via het formulier voor medehuurderschap. Bij de aanvraag dient u een historisch uittreksel uit het bevolkingsregister mee te sturen waarop de datum van inschrijving in de gemeente staat vermeld. Dit dient als bewijs dat de persoon die medehuurder wil worden al minimaal twee jaar staat ingeschreven op het betreffende adres. Om in aanmerking te komen voor het medehuurderschap moet men minimaal 18 jaar zijn.

Bent u getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap
Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont.

 

Download(s)

Formulier medebewoning

Download

Formulier medehuurderschap

Download