Niet tevreden?

Bent u als huurder of woningzoekende niet tevreden over onze dienstverlening of over onze medewerkers? Meldt het ons dan. Alleen als wij op de hoogte zijn van uw klacht, kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Meldt het aan een medewerker van ons
U meldt de klacht altijd eerst bij een van onze medewerkers. Er wordt dan bekeken of we er samen met u uit kunnen komen.

Vul het klachtenformulier in
Komt u er met een medewerker van ons niet uit, dan kunt u het klachtenformulier invullen. Als wij uw klachtenformulier hebben ontvangen, sturen we een ontvangstbevestiging of nemen wij meteen contact met u op. Naast een of meerdere medewerkers zal ook minimaal één lid van het management bij de klachtenafhandeling betrokken zijn. Wij proberen er binnen 10 werkdagen samen met u uit te komen. Het kan zijn dat we meer tijd nodig hebben. Dat melden wij u dan ook.

Wat als we er samen niet uitkomen?
Wanneer we er samen niet uitkomen, kunt u schriftelijk (per brief of e-mail) een formele klacht indienen bij onze directeur-bestuurder. Binnen twee weken neemt hij een besluit en zullen we u hierover schriftelijk informeren. In die brief staat ook beschreven dat u de mogelijkheid hebt om naar de Regionale Geschillencommissie te gaan als u ontevreden blijft.

Regionale Geschillencommissie
De geschillencommissie neemt alleen klachten in behandeling die door WSZ zijn afgehandeld en waarvan u schriftelijk bericht hebt ontvangen van de directeur-bestuurder. Alle informatie over de Regionale Geschillencommissie en de manier waarop u uw geschil kunt voorleggen vindt u op de website van de Regionale Geschillencommissie.
De Regionale Geschillencommissie publiceert ieder jaar een verslag van haar activiteiten en de geschillen die ze behandeld heeft. De jaarverslagen van de afgelopen jaren vindt u op de website van de commissie.

Download(s)

Klachtenformulier

Download

Relevante pagina('s)