Brandpreventie

Jaarlijks breken er in Nederland diverse branden uit. Natuurlijk hoopt u dat er nooit bij u brand uitbreekt. Toch is het verstandig om bij dit onderwerp even stil te staan. Wist u bijvoorbeeld dat u bij een brand in uw woning slechts drie minuten de tijd heeft om uzelf en anderen in veiligheid te brengen? En dat de brandweer na ongeveer acht minuten ter plaatse is? Reden genoeg dus om op voorhand te weten hoe u moet handelen bij een brand. In dit artikel geven wij u adviezen om een brand te voorkomen en wat u moet doen als er toch een brand is.

Adviezen 

Rookmelders
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus niet wakker van een rooklucht. En doordat de rook veel giftige gassen bevat, raakt u snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten. Rookmelders zijn dus echt van levensbelang.  

Tips:
- Plaats rookmelders aan het plafond in de hal en overloop;
- Test rookmelders regelmatig;
- Maak rookmelders regelmatig stofvrij;
- Een rookmelder is al te koop vanaf € 5,-.

Vluchtplan
Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunnen u, uw gezin of huisgenoten wel veilig buiten komen? In de meeste gevallen zal de brandweer ongeveer acht minuten na een brandmelding ter plaatse zijn. Tot dat moment bent u op uzelf aangewezen. Het is daarom belangrijk om na te denken over een vluchtplan. U kent uw woning natuurlijk op uw duimpje, dus dat moet geen probleem zijn, denkt u waarschijnlijk. Uit diverse testen in speciale rookcabines blijkt echter dat u door de rookontwikkeling uw oriëntatie kwijtraakt. Een vluchtplan kan uw redding zijn! 

Hoe maakt u een vluchtplan?
1. Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute. Rook stijgt op, kies uw vluchtroute daarom van boven naar beneden. En bij voorkeur naar de straatkant. Zo kunnen hulpverleners u zien en bereiken.
2. Bepaal een tweede vluchtroute voor als de eerste is geblokkeerd.
3. Spreek een verzamelpunt af waar u elkaar na het vluchten ontmoet. Zo weet u snel of er nog iemand binnen is.
4. Kies een vluchtkamer voor als de tweede vluchtroute ook is afgesloten. Liefst een kamer aan de straatkant of een balkon, zodat de brandweer erbij kan. Spring niet naar beneden maar wacht op hulp.
5. Spreek af wie voor welke baby, kind, oudere of huisdier zorgt.

Tips:
- Zorg dat vluchtroutes nooit gebarricadeerd zijn met bijvoorbeeld fietsen, dozen, vuilniszakken of lege flessen;
- Heeft u verbouwd? Dan is het goed om te controleren of uw vluchtplan moet worden aangepast;
- Laat jonge kinderen niet alleen thuis;
- Zorg ervoor dat er geen afgesloten deuren zijn zonder sleutels. Leg de sleutel op een vaste plek (bijvoorbeeld een sleutelkastje bij de voordeur).

Apparaten in de woningen
Zo’n zesduizend keer per jaar rukt de brandweer uit voor brand in een woning. Onvoorzichtig gebruik van apparatuur is één van de belangrijkste oorzaken van woningbrand. Voor brand zijn drie elementen nodig: brandstof, zuurstof en temperatuur. In apparaten kunnen deze elementen met elkaar in contact komen. Bijna alle elektrische apparaten worden warm bij gebruik. Als de warmte niet goed weg kan is er brandgevaar.

Tips:
- Zet apparaten liever uit dan op stand-by;
- Zorg ervoor dat de water toe- en afvoer en elektrische bedrading van uw wasmachine in goede staat verkeren;
- Reinig regelmatig de filters van de wasdroger en afzuigkap;
- Gebruik de magnetron alleen voor het opwarmen van eten en drinken;
- Sluit een onderhoudscontract af voor de jaarlijkse controle van uw cv-ketel of gasgeiser.

Koken
De meeste woningbranden ontstaan in de keuken. Tijdens het koken dient u dus altijd goed op te letten. Vaak zijn er tijdens het koken perioden van wachten. De verleiding is groot om dan vlug even iets anders te gaan doen. Dan loopt u het risico dat de pannen op het vuur vergeten worden en er vlam in de pan ontstaat.

Tips:
- Zet een kookwekker tijdens het koken;
- Verlaat nooit uw woning tijdens het koken;
- Bij het ontstaan van vlam in de pan legt u rustig de deksel op de pan. Of gebruik een blusdeken om de pan af te dekken en laat deze liggen tot de pan is afgekoeld.

Toch brand? Wat dan?
Hoe u moet handelen bij brand in uw woning is afhankelijk van hoe groot de brand is. Een beginnend brandje kunt u blussen met een branddeken of brandblusser. Is de brand echter te groot om zelf te blussen, dan zult u zo snel mogelijk naar buiten moeten gaan.

Wat moet u doen bij brand?
- Blijf kalm;
- Waarschuw de overige bewoners;
- Vlucht volgens uw eigen vluchtplan;
- Blijf dicht bij de grond;
- Gebruik nooit een lift;
- Bel direct 1-1-2.

Meer informatie over hoe u een brand kunt voorkomen of over hoe u moet handelen bij een brand kunt u vinden op de site www.brandweer.nl.

 

 

Relevante pagina('s)