Woningruil

Wilt u uw woning ruilen? Dat kan onder bepaalde voorwaarden.

Als u voor woningruil in aanmerking wilt komen, moet u zelf een kandidaat zoeken. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van de website http://www.woningruil.nl/. Via deze site kunt u uw interesse kenbaar maken door het plaatsen van een advertentie van uw woning.

Gegevens
Als u een geschikte partij gevonden heeft, kunt u middels het aanvraagformulier woningruil een aanvraag doen. Wij kijken dan of de door u aangedragen kandidaten aan de eisen voldoen die wij ook zouden stellen als wij de woning opnieuw zouden gaan verhuren. Het is immers niet zo dat u zondermeer kandidaten kunt aandragen. Zij moeten aan de juiste inkomensvoorwaarden voor de desbetreffende woning voldoen, de woning moet qua grootte geschikt zijn voor het huishouden en we bekijken of de nieuwe kandidaat in de vorige woning aan zijn verplichtingen voldeed. Vervolgens is het mogelijk dat er een inspectie plaatsvindt in de door u gehuurde woning zodat bekend is wat de huurprijs wordt van de woning na de ruil. Wanneer kandidaten akkoord gaan met de nieuwe huurprijs, kan de ruil doorgaan en wordt een datum vastgesteld waarop de huur ingaat. Vervolgens worden de nieuwe huurovereenkomsten opgesteld.

U dient er rekening mee te houden dat u na een woningruil daadwerkelijk minimaal één jaar in uw nieuwe woning moet blijven wonen. Als u staat ingeschreven als woningzoekende bij WSZ, wordt u bovendien uitgeschreven als woningzoekende als u naar een woning binnen ons bezit gaat.

Administratie- en mutatiekosten
Bij het indienen van het verzoek tot woningruil dient per woning (in eigendom van WSZ) een bedrag van € 75,- te worden voldaan voor de administratie- en mutatiekosten. Indien WSZ niet akkoord gaat met de woningruil, zal het bedrag worden teruggestort.

Download(s)

Formulier aanvraag woningruil

Download

Relevante pagina('s)