Huurachterstand

Het kan voorkomen dat u de huur niet op tijd kan betalen. Dit kan om uiteenlopende redenen het geval zijn. Bijvoorbeeld omdat u werkloos bent geworden, u met onverwachte rekeningen bent geconfronteerd of u problemen hebt met de huurtoeslag. Ook kan het voorkomen dat u het overzicht over uw financiën kwijt bent en door de bomen het bos niet meer ziet.

Problemen met de huurbetaling? Vertel het ons!
Wat de oorzaak ook is, als u de huur niet kunt betalen vernemen wij dat graag zo snel mogelijk van u. Wij begrijpen dat dit niet altijd makkelijk is. Uit ervaring weten we dat personen met schulden zich vaak schamen. Maar hoe langer u wacht, hoe groter de problemen worden. Daarnaast loopt de schuld op. Ook loopt u het risico dat u uw woning verliest. Dat kan al wanneer u drie maanden de huur niet betaalt.

Wanneer u niet op tijd betaalt
Wanneer u niet op tijd betaalt, ontvangt u van ons een eerste betalingsherinnering (aanmaning). Als u hier niet op reageert dan krijgt u een tweede herinnering. Wanneer u nog geen contact met ons hebt opgenomen, zullen wij contact met u zoeken.

Betalingsregeling
Bij huurachterstand zullen wij eerst proberen om samen met u een oplossing te zoeken. In veel gevallen is er een betalingsregeling mogelijk. U moet dan wel een goede reden hebben waarom u de huur niet betaalt. Bij een betalingsregeling lost u uw huurschuld in delen af.

Inschakelen deurwaarder
Wanneer wij niet in contact met u kunnen komen, zullen wij na verloop van tijd een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Dat doen wij ook wanneer wij wel met u in contact komen maar u niet meewerkt aan de oplossingen die wij u bieden, u afspraken niet nakomt óf er ondanks alle inspanningen geen verbetering in de situatie komt. De gerechtsdeurwaarder zal enkele acties ondernemen om het probleem alsnog op te lossen. De kosten van de deurwaarder komen geheel voor uw rekening, ook als u alsnog de huurschuld bij de deurwaarder betaalt. Het gaat daarbij om aanzienlijke kosten die  bovenop de al bestaande huurschuld komen. Ons advies is dan ook om deze kosten te besparen en te voorkomen dat wij een gerechtsdeurwaarder moeten inschakelen.

Huisuitzetting
Als u er ook met de gerechtsdeurwaarder niet uitkomt, zal uiteindelijk de procedure tot ontruiming van de woning worden opgestart. In dat geval verzoekt de deurwaarder de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden en een ontruimingsvonnis uit te spreken. Vaak gaat de rechtbank al met dit verzoek akkoord wanneer er sprake is van drie maanden huurachterstand. Het totale bedrag van de huurachterstand is daarbij niet van belang. Ook als u uit de woning wordt gezet, moet u nog steeds de huurachterstand en de deurwaarderskosten betalen. Ook komen daar de kosten van de rechtbank bij, evenals de kosten die voortvloeien uit de ontruiming van de woning. Zolang u al deze kosten niet hebt betaald, blijft de zaak in handen van de gerechtsdeurwaarder. Dit kan indien nodig tientallen jaren duren.

Geen andere woning
Na een woningontruiming heeft u geen recht op vervangende woonruimte, ook niet bij een andere verhuurder. Ook komt u voorlopig niet meer voor een woning van WSZ in aanmerking.
Wanneer het nog niet tot een woningontruiming is gekomen, maar u wel huurachterstand heeft, kunt u ook geen nieuwe woning bij WSZ gaan huren.

Inschakelen hulpverlening
Wanneer u financiële problemen heeft zullen wij u proberen te helpen. Dit om te voorkomen dat wij uw zaak uit handen moeten geven aan de gerechtsdeurwaarder en u het risico loopt uit de woning te worden gezet. In veel gevallen zullen wij contact zoeken met Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen (ISD de Kempen). Ook kunnen wij u doorverwijzen naar GOW Welzijnswerk of andere instanties die u kunnen helpen. Wanneer u  ernstige financiële problemen hebt kunt u in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) terecht komen. Hiermee wordt voorkomen dat u door aflossing van schulden jarenlang in armoede moet leven. 

Kijk voor tips ook eens op www.schulden.nl of Wijzer in geldzaken.

Download(s)

Aanmeldformulier thuisadministratie GOW

Download