Verandering in samenstelling huishouden

Wanneer een kind uit de woning vertrekt, er sprake is van een echtscheiding of een partner overlijdt, verandert de samenstelling van het huishouden. Het is van belang dat wijzigingen in de huishoudsamenstelling tijdig aan ons worden doorgeven. Dergelijke veranderingen kunnen namelijk gevolgen hebben voor uw rechten en plichten als huurder.
Daarnaast kunnen wijzigingen in de samenstelling van het huishouden ook financiële gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor het recht op huurtoeslag.

De volgende wijzigingen moeten altijd worden doorgegeven:

U gaat samenwonen of trouwen
U gaat uit elkaar
Een huurder overlijdt