Overlijden huurder

Wanneer een huurder overlijdt, moeten nabestaanden veel regelen. Ook het voortzetten of het opzeggen van de huurovereenkomst.

Medehuurder wordt hoofdhuurder
Wanneer een huurder overlijdt en er sprake is van een medehuurder, wordt deze vanzelf hoofdhuurder. Het is wel van belang dat deze persoon melding maakt van het overlijden van de huurder. Wij zorgen dan voor aanpassing van de gegevens. 

U wilt graag in de woning blijven wonen
Wanneer een huurder overlijdt en met iemand samenwoonde die geen medehuurder was, kan deze laatstgenoemde persoon in veel gevallen toch in de woning blijven wonen. Deze persoon kan ons vragen om huurder te worden. Voorwaarde is wel dat hij/zij minimaal twee jaar samenwoonde en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerde met de overledene. Bij de aanvraag dient een uittreksel uit het bevolkingsregister te worden overhandigd waaruit blijkt dat hij/zij al minimaal twee jaar op het betreffende adres staat ingeschreven.

U wilt de huur opzeggen
Als de huurder overlijdt, worden de erfgenamen verantwoordelijk voor het betalen van de huur, het ontruimen van de woning en het correct opleveren van de woning. Meer informatie over het opzeggen van de huur kunt u lezen in de folder ‘Opzeggen van een huurwoning’.