Reparatie & onderhoud

Wanneer er iets in uw woning stuk gaat of wordt beschadigd, wilt u dat zo snel mogelijk gerepareerd hebben. Soms doen wij dat, voor andere reparaties bent u zelf verantwoordelijk. Wij verwachten dat u op tijd kleine gebreken aan uw woning herstelt zoals is omschreven in het Besluit Kleine herstellingen van de Rijksoverheid. In het overzicht wie doet wat? staat wie voor welke reparatie verantwoordelijk is. Zijn wij dat? Geef dit dan door. Dit kunt u doen op een persoonlijke pagina of telefonisch (bij voorkeur tussen 08.30 uur en 12.30 uur).  

U bent buitengesloten
Heeft u zich buitengesloten, dan is dat een probleem dat door u zelf dient te worden opgelost (een slotenmaker inschakelen of indien nodig een ruit intikken. U dient er daarna ook zelf voor te zorgen dat de ruit weer wordt gemaakt). 

Storingen aan de verwarming
Voor storingen aan de verwarming kunt zowel tijdens als buiten kantooruren rechtstreeks contact opnemen met de firma Kemkens op telefoonnummer 088 50 50 330. Zorg ervoor dat u op het afgesproken tijdstip thuis bent. Bent u niet thuis dan worden er voorrijkosten in rekening gebracht.

Storingen buiten kantooruren
Bij ernstige storingen buiten kantooruren (alleen in dringende gevallen die absoluut niet kunnen wachten) kunt u contact opnemen met:

Rioolverstoppingen
Let op: de kosten voor ontstoppen zijn voor u zelf.
Rioolontstoppingsbedrijf CePeWe - Telefoon: (0497) 68 18 35
Rioolontstoppingsbedrijf Bato - Telefoon: (0497) 51 29 70

Loodgieterswerkzaamheden (gas- en waterleidingen)
Van Zutphen installatietechniek - Telefoon: (0497) 51 70 92

Storingen aan de electrische installatie
Markhorst Elektro B.V. - Telefoon: (0497) 51 40 64

Voor overige uitzonderlijke gevallen is er een telefoonnummer dat u kunt bellen. Doe dit alleen bij calamiteiten die zo ernstig zijn dat er direct actie ondernomen moet worden en er niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende werkdag. Het telefoonnummer van de meldkamer is (0497) 51 40 64. De meldkamer is ondergebracht bij Markhorst Elektra B.V. maar u kunt hier ook terecht voor calamiteiten die niets met elektra te maken hebben.  
Let op: heeft u zich buitengeloten, dan is dat een probleem dat door u zelf dient te worden opgelost.

Relevante pagina('s)