Aansprakelijkheid bij brand

Wanneer er brand is geweest in de door u gehuurde woonruimte dient u dat zo snel mogelijk bij ons te melden. De verantwoordelijkheid voor reparatie aan het casco van de woning ligt bij ons. De inboedel (uw spullen) is uw eigen verantwoordelijkheid. De brandschade aan uw inboedel moet u via uw eigen verzekering verhalen.

Wanneer de woning niet bewoonbaar is gedurende de periode waarin de schade moet worden hersteld, is WSZ niet verplicht u vervangende woonruimte aan te bieden. U zult in veel gevallen zelf onderdak moeten regelen totdat wij de woning weer bewoonbaar hebben gemaakt. In deze periode hoeft u geen huur aan ons te betalen. Immers, zolang de woonruimte onbewoonbaar is kunnen wij u geen onderdak bieden en vervalt automatisch de plicht tot het betalen van huurpenningen. Uw verzekering bepaalt of u tijdelijk een andere woning krijgt toegewezen en of zij die kosten daarvan dekken. Is dat niet het geval, of bent u niet verzekerd, moet u niet alleen zelf andere woonruimte regelen, maar dient u dit ook geheel zelf te betalen.

Het is dus van het grootste belang dat u ervoor zorgt dat u goed bent verzekerd. Naast alle ellende van een brand zelf, is het extra vervelend als de schade die daarvan het gevolg is niet wordt vergoed.