Verzekeringen

Het kan u zomaar overkomen: schade door brand, storm of inbraak. Om geen grote financiële risico’s te lopen is het zaak om goed verzekerd te zijn. De cascoverzekering van WSZ neemt een deel van de schade aan de huurwoningen voor haar rekening. De inboedel- en glasverzekering moet u als huurder echter zelf goed regelen.

Cascoverzekering
WSZ heeft een zogenaamde cascoverzekering (ook wel opstalverzekering genoemd) afgesloten voor uw woning. Met het casco wordt de oorspronkelijke staat van de door u gehuurde woning bedoeld, dus het lege huis. Binnen de cascoverzekering vallen ook de werkzaamheden die zijn uitgevoerd door de woningstichting. Als er met het casco iets gebeurt door bijvoorbeeld brand, storm of inbraak, dan is het risico in principe voor WSZ. Dit geldt echter niet wanneer de oorzaak van de schade aan u als huurder is toe te rekenen. 

Inboedel- en glasverzekering
Niet onder de cascoverzekering valt de glasschade en schade aan uw inboedel, zoals persoonlijke spullen en apparatuur. Het is verstandig om hiervoor een inboedel- en glasverzekering af te sluiten. Ook vallen de aanpassingen die u zelf aan de woning heeft gedaan zoals bijvoorbeeld zelf aangebracht sanitair of behang- en schilderwerk niet onder de cascoverzekering. Dit kunt u ook via de inboedelverzekering verzekeren. In de verzekeringspolis is dit aangeduid als ‘huurdersbelang’. Dit geldt ook voor de voorzieningen die door u zijn geaccepteerd en overgenomen van de vorige huurder.

Keuzes
U kunt een inboedel- en glasverzekering afsluiten bij verzekeringsmaatschappijen en banken. Er zijn diverse soorten inboedel- en glasverzekeringen. Een uitgebreide inboedelverzekering dekt onder andere schade door brand, ontploffing, bliksem, beroving en diefstal na inbraak. Meestal zijn ook zaken als storm, regen, sneeuw, smeltwater en leidingwater verzekert. Vaak is in deze uitgebreidere verzekering ook de glasverzekering opgenomen.

Verzekerd bedrag
Het is belangrijk dat u voor het juiste bedrag verzekerd bent. Verzekeraars en banken hebben meestal handige hulpmiddelen om het bedrag van uw inboedel te bepalen. Uiteraard stijgt de waarde van uw inboedel in de loop der jaren en zal ook het verzekerde bedrag aangepast moeten worden. Ook hier kan de bank of de verzekeraar u over informeren.