Overlast

Uw buren kiest u niet zelf uit. Ze komen gewoon naast, boven of onder u wonen of woonden er al toen u de sleutel van uw woning kreeg. Dichtbij elkaar wonen kan soms voor overlast zorgen.

Overlast kan allerlei oorzaken hebben, variërend van harde muziek tot zwerfvuil op straat. Vaak kunt u zelf veel doen om overlast te verminderen. Goed contact met uw buren is daarbij belangrijk. Maak daarom kennis met uw buren. Heeft u een feestje of gaat u klussen? Laat dit de buren weten. Op deze manier laat u zien dat u aan hen heeft gedacht. 

Praat met uw buren
Heeft u toch last van uw buren, dan is een gesprek daarover meestal de beste oplossing. WSZ verwacht dat u in eerste instantie zelf contact zoekt met degene die de overlast veroorzaakt en samen tot een oplossing probeert te komen. Mocht dit niet lukken dan kunt u met ons contact opnemen. Onze medewerkers adviseren bij het oplossen van de overlast. Soms nemen zij daartoe contact op met de overlastveroorzaker en organiseren zij een bemiddelingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de problemen tussen de overlastveroorzaker en degene die overlast ervaart, besproken. Op basis daarvan maken we afspraken. Als dit geen gewenst resultaat heeft en de overlast blijft bestaan, zijn aanvullende maatregelen nodig. In het uiterste geval kan een juridische procedure in gang worden gezet.

Melden
Om de overlast adequaat aan te kunnen pakken, is het belangrijk dat de overlastklachten schriftelijk bij ons binnen komen. Wanneer u de klacht schriftelijk (per brief of e-mail) bij ons indient, verzoeken wij u het volgende daarin op te nemen:
- Specifiek wat voor overlast er is, wanneer en waar deze zich voordoet en door wie deze wordt veroorzaakt;
- Uw naam en adres.

Wanneer u niet wilt, dat wij uw naam melden aan de overlastveroorzaker, kan dat vanzelfsprekend. Wel moet worden opgemerkt dat wij in een eventuele rechtszaak tegen overlastveroorzakers niet sterk staan wanneer het alleen om anonieme meldingen gaat. Wij willen echter altijd weten wie de klager is, anders ondernemen wij geen actie.  

Integrale aanpak
Bij de bestrijding van ernstige overlast kiest WSZ vaak voor een zogenaamde ‘integrale aanpak’. Dat betekent dat alle belanghebbenden bij het oplossen van het probleem worden betrokken. Niet alleen de overlastveroorzaker en degenen die daar overlast van ondervinden maar bijvoorbeeld ook de politie, de gemeente, het Algemeen Maatschappelijk Werk en hulpinstanties zoals GGzE en Novadic-Kentron. Door gezamenlijk om de tafel te gaan zitten, pakken we het probleem grondig aan om de overlast voorgoed op te lossen.

Huisuitzetting
Na huisuitzetting vanwege overlast heeft de overlastveroorzaker de eerste vijf jaar geen recht meer op een huurwoning van WSZ. Weliswaar kan de overlastveroorzaker zich binnen vijf jaar na ontruiming opnieuw inschrijven als woningzoekende, maar een woning wordt niet aan hem of haar toegewezen. Na afloop van de termijn van vijf jaar kan de overlastveroorzaker reageren op het woningaanbod van WSZ, mits hij/zij kan aantonen dat hij/zij in de twee voorafgaande jaren geen overlast heeft veroorzaakt op adressen waar hij/zij heeft gewoond en dat er geen betalingsproblemen zijn geweest die verband houden met de huisvestingssituatie. Wanneer de overlastveroorzaker bij een andere verhuurder heeft gehuurd, dient hij/zij een verhuurdersverklaring te overleggen.

Klik hier om enkele tips om overlast te voorkomen te lezen. 

Folder
Meer informatie over het voorkomen van overlast en wat u moet doen wanneer u overlast ervaart staat beschreven in de folder 'Overlast, wat te doen?'.

Download(s)

Folder 'Overlast, wat te doen?'

Download