Drugs algemeen

Het is in Nederland verboden drugs te produceren, te verhandelen of te bezitten. Dit is vastgelegd in de Opiumwet. In aansluiting daarop staat WSZ niet toe dat in het gehuurde of in de eventuele gemeenschappelijke ruimten, of in de directe omgeving hiervan qat, softdrugs, harddrugs of andere van overheidswege verboden middelen worden verhandeld, geproduceerd of in groepsverband worden gebruikt. Als u handelt in strijd met dit verbod, vinden wij dit zo ernstig dat dit ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde op zo kort mogelijk termijn rechtvaardigt. Bovendien is er een aanzienlijke kans dat uw woning door de burgemeester wordt gesloten voor een bepaalde periode. Als u meer wilt weten over de consequenties voor de huurder, kijk dan onder het kopje ‘hennepteelt’.