Veelgestelde vragen

Ik ben huurder

Hoe lang is de opzegtermijn?

De opzegtermijn bedraagt minimaal één maand. Opzegging kan geschieden tegen elke dag van een kalendermaand mits deze niet valt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. In dat geval kunt u opzeggen tegen de eerstvolgende werkdag erna. Voorbeeld: u zegt de huur op per 5 juni, dan eindigt de huur op 5 juli, mits 5 juli een werkdag is.

Is de huuropzegging altijd definitief?

Zodra wij uw huuropzegging hebben ontvangen gaan wij op zoek naar een nieuwe kandidaat voor uw woning. Het is dus erg moeilijk om een huuropzegging terug te draaien.

Komt er iemand mijn woning inspecteren?

Nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen maken wij een afspraak voor een voorinspectie van de woning. Een van onze bouwkundige medewerkers komt dan in uw woning en maakt met u afspraken over de wijze waarop u de woning moet opleveren. Ook wordt gekeken naar eventueel door u zelf aangebrachte veranderingen in de woning. Er wordt nagegaan of u deze mag laten zitten of u dat u deze kunt proberen over te dragen aan een nieuwe huurder.

Welke veranderingen mag ik wel en niet laten zitten?

Als WSZ toestemming verleent voor het aanbrengen van een verandering, wordt meteen aangegeven wat de consequentie is bij verhuizing. Mag de voorziening blijven, of moet u het weghalen? En als het mag blijven, krijgt u dan een vergoeding? Zo weet u vooraf waar u aan toe bent. Als u van plan bent om veranderingen aan uw woning aan te brengen is het verstandig dit altijd bij WSZ te melden. Zo kunnen wij u vooraf informeren.

Wanneer kan ik mijn sleutels inleveren?

Aan het einde van de huurperiode komt een van onze bouwkundige medewerkers bij u langs voor de eindinspectie. Op dat moment dient u uw sleutels in te leveren.

Op welke wijze kan ik mijn huur betalen?

De huur kan op verschillende manieren worden betaald. Door te pinnen aan de balie van ons kantoor of door een overschrijving door uw bank. De makkelijkste wijze is echter de automatische incasso. U machtigt ons daarbij om elke maand de huur van uw rekening af te schrijven. Het voordeel daarvan is dat u niet kunt vergeten op tijd de huur te betalen en u ook niets zelf hoef te regelen wanneer er zaken veranderen.

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

De huur moet voor de 1e van de maand worden betaald. Dit betekent dat de huur altijd vooraf betaald moet worden.

Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag is een vergoeding die huurders van de rijksoverheid kunnen krijgen wanneer men een woning huurt en het inkomen niet hoog genoeg is om de huur volledig zelf te betalen.

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

U kunt huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt de Belastingdienst bereiken op www.toeslagen.nl of telefonisch op 0800-0543.

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurtoeslag en hoeveel krijg ik?

U komt in aanmerking voor huurtoeslag als u in verhouding tot uw inkomen te veel geld kwijt bent aan huur. Op www.toeslagen.nl kunt u berekenen hoeveel huurtoeslag u mogelijk zou ontvangen.

Hoeveel huurtoeslag kan ik krijgen?

Op www.toeslagen.nl kunt u berekenen voor hoeveel huurtoeslag u in aanmerking komt.

Welke gegevens zijn nodig voor een aanvraag medehuurderschap?

Voor het aanvragen van medehuurderschap heeft de woningstichting een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig waarop de datum van inschrijving op het adres vermeld staat. Daarnaast dient er een bewijs aangeleverd te worden dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Daarbij valt te denken aan een samenlevingscontract of een gezamenlijke bankrekening.

Wat is een duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Dit begrip is moeilijk exact te omschrijven. Het hangt van allerlei feitelijke omstandigheden en de intentie van betrokkenen af. Het gaat erom dat personen daadwerkelijk samen in een woning wonen en de kosten van de huishouding delen. Ook moet de intentie er zijn om dit duurzaam te doen. Een (volwassen) kind dat nog bij de ouder(s) woont zal niet snel als een medehuurder worden erkend, omdat er in het algemeen van wordt uitgegaan dat het samenleven van ouders en kinderen niet duurzaam is. Dit is in de regel immers ‘naar zijn aard’ aflopend.

Wanneer moet ik medehuurderschap aanvragen?

Het medehuurderschap is zinvol voor huurders die een duurzame relatie hebben en samenwonen. Als de hoofdhuurder bijvoorbeeld komt te overlijden, dan kan de partner het huurcontract voortzetten en in de woning blijven wonen. Wanneer er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, is de partner automatisch medehuurder en hoeft er geen medehuurderschap aangevraagd te worden.

Ik heb overlast van mijn buren, wat kan ik hieraan doen?

Als u overlast ondervindt van uw buren is het verstandig hen er eerst zelf op aan te spreken. Wellicht hebben uw buren helemaal niet in de gaten dat u overlast van hen ondervindt. Als praten met uw buren niet helpt kunt u contact opnemen met WSZ.

Hoe dien ik een overlastklacht in?

Indien praten met uw buren niet helpt, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij WSZ.

Voert de woningstichting alle reparaties in en aan de woning uit?

WSZ voert alleen reparaties uit die tot de onderhoudsplicht van WSZ behoren. Kijk in het overzicht `Wie doet wat?´voor meer informatie over wie verantwoordelijk is voor onderhoud: u of WSZ.

Welke reparaties moet ik als huurder zelf uitvoeren?

Kijk in het overzicht `Wie doet wat?´ voor meer informatie over wie verantwoordelijk is voor onderhoud: u of WSZ.

Waar kan ik mijn reparatieverzoek melden?

U kunt uw reparatieverzoek telefonisch doorgeven op telefoonnummer (0497) 517 835.

Specifieke storingen of klachten
Voor een aantal specifieke storingen of klachten kunt u rechtstreeks contact opnemen met de volgende bedrijven:

Storingen aan de verwarming
Voor storingen aan de verwarming kunt zowel tijdens als buiten kantooruren rechtstreeks contact opnemen met de firma Kemkens op telefoonnummer (0492) 54 76 85. Zorg ervoor dat u op het afgesproken tijdstip thuis bent. Bent u niet thuis dan worden er voorrijkosten in rekening gebracht.

Storingen aan de warmtepomp Schoormans B.V.
Telefoon: (013) 509 12 68

Storingen buiten kantooruren
Bij ernstige storingen buiten kantooruren alleen in dringende gevallen) kunt u contact opnemen met:
Rioolverstoppingen
Voor de gemeenten Bergeijk en Eersel
BATO rioolontstoppingsbedrijf
Telefoon: (0497) 51 29 70
Voor de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden
Rioolontstoppingsbedrijf
CePeWe
Telefoon: (0497) 68 18 35

Loodgieterswerkzaamheden (gas- en waterleidingen)
Voor de gemeenten Eersel, Bladel en Bergeijk Van Zutphen installatietechniek
Telefoon: (0497) 51 70 92
Voor de gemeente Reusel-De Mierden
Schoormans B.V.
Telefoon: (013) 509 12 68

Vanwege mijn handicap heb ik aanpassingen nodig in mijn woning. Wat moet ik doen?

Als u vanwege een handicap aanpassingen in uw woning nodig hebt, kunt u contact op nemen met het Lokaal Loket van uw gemeente. Zij bepalen of er voorzieningen in uw woning aangebracht moeten worden en wie dat betaald.

Mag ik zaken aan mijn woning veranderen?

Het is natuurlijk toegestaan om zaken aan uw woning te veranderen, bijvoorbeeld een nieuw behang, een frisse schildersbeurt of het aanbrengen van gordijnen. Er zijn echter huurders die hun woning grondiger willen wijzigen, bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer of het wegbreken van een muur. Hiervoor dient toestemming te worden gevraagd aan WSZ. Indien u van plan bent om uw woning te gaan veranderen informeer dan eerst even bij WSZ. U vindt meer informatie in onze brochure 'Klussen in huis´.

Veelgestelde vragen

Zoeken