Woonfraude

Wat is woonfraude?
We spreken van woonfraude als: 

• de huurder van een woning zonder onze toestemming iemand anders in de woning laat wonen (al dan niet tegen betaling);
• een woning lange tijd leeg staat;
• een woning wordt gebruikt voor illegale activiteiten, zoals bijvoorbeeld hennepteelt.

Waarom wordt woonfraude streng aangepakt?
Wie bij ons een woning wil huren, moet zich hiervoor inschrijven. De woningen worden toegewezen volgens ons woonruimteverdeelbeleid. Dit zorgt ervoor dat de verdeling van de woningen zo eerlijk en transparant mogelijk is. Bijna al onze woningen worden toegewezen op basis van inschrijftijd. Dit betekent dat iedereen op zijn/haar beurt moet wachten. Elke keer dat een woning illegaal wordt onderverhuurd, komt de woning niet beschikbaar voor woningzoekenden op de wachtlijst. Dit betekent dat personen die zich keurig aan de regels houden nog langer moeten wachten.
Hetzelfde is het geval bij een woning die wordt gehuurd, maar die niet of nauwelijks wordt gebruikt. Huurders zijn daarom verplicht in het gehuurde hun hoofdverblijf te hebben en de woning daadwerkelijk te bewonen.
Tot slot overtreden de plegers van woonfraude de afspraken die zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. Al met al genoeg redenen om streng op te treden tegen woonfraude. 

Hoe kan ik woonfraude melden?
U kunt woonfraude telefonisch, schriftelijk, per e-mail of aan de balie van ons kantoor melden. Wanneer u dit anoniem wilt doen, kan dat. Het heeft echter niet onze voorkeur. Een anonieme melding vermindert namelijk de kans op een succesvolle aanpak. Wij merken op dat dat wij nooit zonder uw toestemming uw naam en adres aan anderen geven.

Wat gebeurt er na een melding?
Na een melding starten wij een onderzoek. U hoeft als melder zelf niets te bewijzen. Vaak proberen we eigen informatie te koppelen aan die van externe partijen waarmee wij samenwerken. Vaak leggen we een of meerdere huisbezoeken af. Soms gaan we ook bij de buren langs. Treffen we telkens de officiële huurder niet in de woning aan, dan maken we schriftelijk een afspraak met hem/haar.

Wanneer de hoofdhuurder onvoldoende aannemelijk kan maken dat hij/zij zelf op het adres woont of wanneer het duidelijk is dat de woning wordt gebruikt voor illegale activiteiten, starten wij een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder(s) en de medebewoner(s) raken de woning dan kwijt. Er kan ook een forse boete worden opgelegd. (klik hier voor meer informatie over recente rechterlijke uitspraken betreffende onderverhuur).

Is onderhuur altijd verboden?
Nee, soms zijn er situaties waarin onderverhuur door ons wordt toegestaan. Het is echter niet toegestaan zonder onze toestemming het gehuurde in zijn geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan anderen in gebruik te geven. Een verzoek tot toestemming moet schriftelijk bij ons worden gedaan.