Veelgestelde vragen

Ik wil huren

Hoe kan ik me inschrijven?

U kunt zich als woningzoekende inschrijven bij WSZ. Dit kan door het invullen van een inschrijfformulier op deze website. Het is ook mogelijk om dit formulier te downloaden. Inschrijving kost € 25,- en uw inschrijving wordt pas geactiveerd als het geld is ontvangen. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk een inschrijfformulier af te halen bij de balie van WSZ.

Inschrijven voor servicewoningen en -appartementen
Voor personen die zorg nodig hebben, lichamelijke beperkingen hebben of redenen hebben om beschut te wonen, heeft WSZ servicewoningen en – appartementen in bezit. Als u in aanmerking wilt komen voor een servicewoning moet u zich als woningzoekende inschrijven bij WSZ en daarnaast ook het speciale inschrijfformulier voor een servicewoning invullen.

Hoe kan ik reageren op het woningaanbod?

U kunt op deze website reageren op ons woningaanbod. Bij 'Ik wil huren' vindt u ons woningaanbod.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

U kunt alleen voor urgentie in aanmerking komen als u door niet verwijtbare persoonlijke omstandigheden dringend andere huisvesting nodig heeft. Dit kunnen sociale of medische redenen zijn. In alle gevallen moet er sprake zijn van meervoudige problematiek. Tevens moet u financieel zijn aangewezen op een sociale huurwoning in het werkgebied van WSZ.

Hoe werkt de urgentie procedure?

Als u denkt voor urgentie in aanmerking te komen, kunt u een intakegesprek aanvragen met een medewerker van WSZ. Tijdens dit gesprek zal hij of zij bekijken of het zinvol is om de urgentieprocedure op te starten. Wanneer in het gesprek blijkt dat er geen sprake is van een noodsituatie en u ook niet aan een van de andere voorwaarden voldoet, zal de medewerker u adviseren de urgentieprocedure niet voort te zetten. Wanneer de medewerker van WSZ inschat dat het wel zinvol is om de procedure op te starten, wordt een aanvraagformulier ingevuld en bent u een bedrag van € 30,- verschuldigd. Dit bedrag krijgt u terug wanneer uw verzoek leidt tot een urgentieverklaring. Ook wordt u dan verteld welke bewijsstukken u moet aanleveren. Na ontvangst van alle documenten wordt een rapport opgemaakt. Dit rapport en de bijgevoegde documenten worden doorgestuurd naar de onafhankelijke urgentiecommissie die bekijkt of u wel of geen urgentieverklaring krijgt. Indien u een urgentieverklaring krijgt, zal WSZ voor u een woning zoeken.

Wat kost het aanvragen van urgentie?

Het aanvragen van urgentie kost € 30,-. Dit bedrag krijgt u terug wanneer uw verzoek leidt tot een urgentieverklaring.

Wat gebeurt er als ik een woning krijg aangeboden?

Als u een woning krijgt aangeboden, kunt u beslissen of u de woning wilt accepteren of weigeren. Als u de woning accepteert zal het woningaanbiedingstraject verder worden doorlopen. Wij controleren dan uw gegevens en maken een afspraak voor de ondertekening van de huurovereenkomst. Als u een woning weigert gaan wij de woning aanbieden aan de eerstvolgende persoon op de kandidatenlijst.

Wat gebeurt er na acceptatie van woning?

Als u besluit de woning te accepteren maken wij met u een afspraak voor het tekenen van de huurovereenkomst. De woningaanbieding geeft pas recht op bewoning nadat de huurovereenkomst is getekend. De huurovereenkomst kan op meerdere namen komen te staan, mits deze personen 18 jaar of ouder zijn en staan ingeschreven als woningzoekende.

Wordt de aanbieding ergens verantwoord?

Onder de knop 'Inloggen Mijn WSZ' vindt u de verantwoording van de woningtoewijzing. U kunt zien welke woningen zijn aangeboden en hoe lang de inschrijftijd van de betreffende woningzoekende is.

Hoe kan ik een woning huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning moet u zich inschrijven bij WSZ als woningzoekende. U kunt dan op onze website reageren op ons woningaanbod.

Veelgestelde vragen

Zoeken