Intentieovereenkomst getekend voor 61 huurwoningen Wintermans Eersel

Er zijn verschillende handtekeningen gezet voor het nieuwbouwplan Wintermans in Eersel. WSZ tekende samen met een intentieovereenkomst voor 61 sociale huurwoningen in dit plan. En de gemeente Eersel en tekenden daarnaast een anterieure overeenkomst. Hiermee zijn er afspraken vastgelegd over de realisatie van zo’n 290 woningen. Woningen voor starters en senioren, zowel met als zonder zorgaanvraag. Deze handtekeningen zijn nodig voor de volgende stap in het proces, de bestemmingsplanprocedure.

Participatietraject werpt vruchten af
“Het betrekken van omwonenden, bedrijven en overige belangstellenden bij onze plannen vinden wij uitermate belangrijk, benadrukt Mireille Knape, senior ontwikkelingsmanager bij BPD. “Daarom zijn wij op diverse momenten in gesprek gegaan met betrokkenen om zoveel mogelijk waardevolle input op te halen.  Bovendien hebben we in het voorjaar een enquête uitgezet, waarop massaal is gereageerd.  Het is mooi om de grote interesse te zien en het enthousiasme voor het meedenken over onze plannen. De verzamelde input hebben wij samengevat en gebruikt om ons plan verder te verrijken’’.

Hoe heeft het participatietraject bijgedragen aan de planvorming?
In januari 2021 is een gebiedsconcept 1.0 voor de wijk door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan is ontworpen door Tom van Tuijn Stedenbouw in opdracht van de gemeente. Na de aankoop in 2022 werkte BPD samen met het team en Tom verder aan het verfijnde gebiedsconcept 2.0. Bij de start van de ontwikkeling hebben we eerst uitgebreid informatie opgehaald, Mireille vertelt: ‘’We hebben de gemeenschap geraadpleegd om te begrijpen waar behoefte aan is. Tijdens de Open Dag, waar meer dan 400 mensen aanwezig waren, en onze online enquête, met 550 reacties, hebben we waardevolle inzichten verzameld.’’

Uit deze input kwamen vier duidelijke thema’s naar voren die spelen bij de omgeving:

  1. Betaalbare woningen voor starters en doorstroommogelijkheden voor ouderen, gezien het overaanbod van grote gezinswoningen in Eersel
  2. De gemeenschap staat open voor vernieuwing; de wijk mag een eigen identiteit krijgen die zich onderscheidt van andere wijken in de gemeente. Dit is nodig om te kunnen bouwen voor de doelgroepen die het hardst een woning nodig hebben.
  3. Belangrijk hierbij is de boodschap om het herkenbaar en passend te maken op de specifieke locatie.
  4. De klimaatopgave leeft ook sterk. De oproep is gedaan voor een parkachtige leefomgeving met natuur in de wijk, ruimte voor kinderen om te spelen en de realisatie van een klimaatadaptieve omgeving.

Met het gebiedsconcept 2.0 hebben we zo goed mogelijk invulling willen geven aan de bovenstaande thema’s, in lijn met het gemeentelijk beleid zoals uiteengezet in gebiedsconcept 1.0.

Dit hebben we gedaan door de ambities voor betaalbare woningbouw van het gemeentebeleid te volgen. Het merendeel van de woningen wordt ontwikkeld voor starters en senioren, zowel met als zonder zorgvraag. De wijk krijgt een eigen identiteit door de combinatie van groen, laagbouw en lage gestapelde bouw. Waarbij we ons voor de ruimtelijke opzet van de wijk  hebben laten inspireren door de Kempische Plaetse, waar mensen samenwonen in een wooncluster. De Kempische vormgeving heeft ook een prominente plaats gekregen in het beeldkwaliteitsplan. Duurzaamheid en groen zijn de basis geweest voor het plan, daarna de woningbouw. De grens tussen het Mortelveld en de woonwijk wordt vervaagd door het verwijderen van een deel van de Kuilenhurk. Duurzaamheid omvat echter meer dan alleen groen. BPD hanteert hiervoor 37 duurzaamheidsindicatoren. Vanuit het gebiedsconcept committeren we ons aan ten minste 24 indicatoren voor duurzaamheid en klimaatadaptiviteit. De overige indicatoren zijn woninggebonden en zullen in latere fase worden bepaald. Mireille is blij met het resultaat: “Ik denk dat we met de ontwikkeling van deze wijk een  prachtig stuk nieuw Eersel laten verrijzen dat past op deze locatie. Een fijn thuis voor zowel de mensen die komen wonen als die er omheen wonen.”

Entree voor Eersel
Wethouder Steven Kraaijeveld van de gemeente Eersel is blij met het mooie plan. “Dit is een aanwinst voor Eersel. We vormen een oud bedrijventerrein om naar een mooie en duurzame, nieuwe woonwijk. Het belooft een prachtige nieuwe entree voor Eersel te worden. Doordat we vooraf zelf al een gebiedsconcept hadden laten maken, konden we snel schakelen. Deze werkwijze is uniek voor de regio en dat werpt nu zijn vruchten af. Dat maakt me trots. Er is een enorme behoefte aan woningen en met dit plan zetten we een grote stap in de goede richting. Er is oog voor starters op de woningmarkt, maar de unieke opzet met meer appartementen en ‘verandawoningen’ zorgt bovendien voor de noodzakelijke beweging in de woningmarkt.  Dat het merendeel dan ook nog in de betaalbare klasse valt, maakt mij een gelukkig bestuurder.”

Uniek proces en planning vervolg
De planontwikkeling begon in januari van dit jaar bij het team van de gemeente en WSZ.  Na de laatste participatiebijeenkomst in juli is in samenwerking met het team van de gemeente het gebiedsconcept afgerond en in het najaar is het plan in één ronde vastgesteld door de gemeenteraad. Hoewel dit traject doorgaans 24 maanden in beslag neemt, is het hier, dankzij de goede samenwerking, in slechts 11 maanden doorlopen. Dit is een unieke prestatie binnen de gemeente en bij BPD in Regio Zuid. Mireille benadrukt: “Door van tevoren een duidelijk doel te stellen  en een toegewijd team te vormen, is het mogelijk om deze fase van het proces zo snel te doorlopen.”

Deel deze pagina

Print pagina
Intentieovereenkomst getekend voor 61 huurwoningen Wintermans Eersel

Andere berichten

Bekijk alle berichten »

Hoogste punt bereikt plan ’t Kantje Hulsel

Donderdag 11 juli 2024

Op donderdag 11 juli werd de vlag gehesen naar het hoogste punt van de woningen in plan ’t Kantje in Hulsel. In dit plan kocht WSZ 2 multifunctionele tussenwoningen

Lees verder

WSZ staat de hele zomervakantie voor je klaar

Maandag 8 juli 2024

Wij wensen iedereen een fijne zomer!

Lees verder

Bewoners de Patrijspoort in Reusel ontvingen de sleutels

Donderdag 4 juli 2024

De nieuwe bewoners van de 9 appartementen in woongebouw de Patrijspoort in plan de Reeneik in Reusel ontvingen donderdag 4 juli de sleutels

Lees verder