Privacyverklaring sollicitanten

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG bepaalt aan welke regels verwerking van persoonsgegevens moet voldoen en stelt daarvoor onder andere een aantal beginselen vast. Een van de beginselen is het transparantiebeginsel. De organisatie die persoonsgegevens verwerkt dient aan betrokkenen (degenen van wie de persoonsgegevens zijn) informatie te verstrekken over deze verwerking. De manier waarop dit in de praktijk veelal gebeurt is door middel van een zogeheten privacyverklaring. In deze verklaring worden personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) geïnformeerd over een aantal onderwerpen.